kollage_newSedan 2001 har Wallen Media producerat TV. Vår expertis ligger främst på strömmande media över internet, men självklart glider det in lite konventionella linjär-TV-sändningar då och då när gränserna mellan TV, dator och mobila enheter alltmer suddas ut.

Att kommunicera med video är något som många ser som självklart idag och vi har många företag som idag förlitar sig på oss för att nå ut till sina anställda med information.

Public service är en annan sektor där vi hjälper kommuner och regioner att nå ut med samhällsinformation, presskonferenser, fullmäktigemöten, etc.

På Youtube har vi för närvarande två kanaler, dels den officiella kanalen som i huvudsak innehåller sportproduktioner och Wallen Media – Seminarier och evenemnmang även innehåller föreläsningar.

Följ oss gärna på vår Facebook med!